مشتریان اریسا

اریسا پویشی است جهت ترویج فرهنگ استفاده از صنایع دستی ایرانی و اجتناب از هدیه دادن کالای خارجی. تشکر میکنیم از حمایت عزیزانی که در این پویش در کنار ما بودند. افتخار میکنیم که توانسته ایم اعتماد برندهای کوچک و بزرگ را جلب کنیم.

از عزیزانی که در این مسیر به ما اعتماد کردند و لوگویشان در بالا نیامده است عذرخواهی میکنیم. تصویر بالا صرفا جهت نشان دادن برخی از مشتریان اریسا است. همچنین چیدمان لوگوها بدون ترتیب خاصی انجام شده است.